DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN DÙNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẢ ĐỂ TUYỂN SINH NĂM 2023

Thứ năm - 29/06/2023 23:49
Hơn 110 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh đại học năm 2023.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN DÙNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẢ ĐỂ TUYỂN SINH NĂM 2023

Thông tin xét học bạ tuyển sinh đại học năm 2023 của các trường đại học, học viện như sau:

STT Tên trường Điều kiện xét học bạ Thời gian nhận hồ sơ
1 Trường Đại học Thủy Lợi Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng.  
2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Xét tuyển dựa vào kết quả học cả năm lớp 12. Từ tháng 2.2023
3 Trường Đại học Y tế công cộng Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.  
4 Trường Đại học Ngọa thương Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/thi KHKT quốc gia,…; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngọa ngữ quốc tế và kết quả học tập. Từ 25.05.2023 đến 31.05.2023
5 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ).  
6 Trường Đại học Hải Dương Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 15,5 điểm trở lên.  
7 Trường Đại học Hà Tĩnh Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT Từ 06.02.2023 đến ngày 31.12.2023
8 Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. 3 đợt: Từ 13.02.2023 – tháng 07.2023
9 Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.  
10 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT.  
11 Trường Đại học Thành Đô Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. Từ ngày 07.01.2023 đến ngày 30.04.2023
12 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Xét học bạ THPT.  
13 Trường Đại học Phenikaa Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12. Từ 10.02 – 10.6.2023
14 Trường Đại học Công nghiệp Việt Hưng Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc điểm trung bình cộng của tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm.  
15 Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển.  
16 Trường Đại học Hùng Vương Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.  
17 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM Xét học bạ THPT. Từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.6
18 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPTHCM Xét tuyển học bạ THPT.  
19 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM Điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12.  
20 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); tổng điểm trung bình cả năm lớp 12.  
21 Trường Đại học Việt Đức Xét tuyển theo 05 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Anh, Văn và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Sử, Địa).  
22 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; xét học bạ lớp 12 (Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm). Từ ngày 01.3.2023
23 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 – tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21 điểm.  
24 Trường Đại học Bách khoa TPHCM Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển tổng hợp.  
25 Trường Đại Công nghệ TPHCM Xét tuyển theo học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lóp 12 8 đợt, đợt 1 từ 3.1 – 31.3
26 Trường Đại học Yersin Đà Lạt Điểm trung bình kết qủa học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng điểm trung bình của 3 học kỳ đạt 18 điểm; Hoặc điểm trung bình của năm lớp 12 đạt 6 trở lên; Hoặc điểm trung bình của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên.  
27 Trường Đại học Nha Trang Điểm trung bình học bạ 6 học kỳ.  
28 Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỳ hoặc kết quả học tập 3 năm THPT.  
29 Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM Tổng điểm trung bình nặm lớp 12 các môn dùng tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm.  
30 Trường Đại học Hoa Sen Xét tuyển trên kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn 5 đợt, đợt 1 từ ngày 27.02.2023 đến ngày 02.07.2023
31 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12: 18 điểm; học tập của 5 học kỳ: 30 điểm; kết quả học tập 3 năm: 18 điểm. 10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ 06.01 – 31.01
32 Trường Đại học Đông Á Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).  
33 Trường Đại học Quốc tế miền Đông Kết quả học tập trong học bạ bậc THPT.  
34 Trường Đại học Đồng Tháp Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Điểm trung bình cả năm lớp 12. 3 đợt, đợt 1 từ 01.4.2023 đến 25.6.2023
35 Trường Đại học Phan Thiết Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12…  
36 Trường Đại học Thái Bình Dương Điểm trung bình 5 học kỳ hoặc 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc điểm trung bình cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Từ ngày 03.1.2023
37 Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 4 học kỳ lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12. 5 đợt, đợt 1 từ 01.12.2022 – 31.03.2023
38 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 5 học kỳ: 18 điểm trở lên. Từ 1.3
39 Trường Đại học Luật TPHCM Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, tỏng đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10,11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên.  
40 Trường Đại học Tôn Đức Thắng Xét theo kết quả học tậ 5 HK hoặc 6 HK Từ ngày 1.4.2023
41 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ hoặc học bạ lớp 12. Nhiều đợt, đợt 1 từ 1.2 – 25.3
42 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Xét học bạ hoặc kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu. Từ 11.1.2023
43 Trường Đại học Kiên Giang Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ).  
44 Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai Điểm trung bình trung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 hoặc trung bình chung của tổng điểm học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6 điểm.  
45 Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ Xét học bạ THPT  
46 Trường Đại học Kinh tế TPHCM Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển từ 6,5 trở lên.  
47 Trường Đại học Đà Nẵng Xét học bạ  
48 Trường Đại học Văn Hiến Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 HK hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 HK hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 HK từ 18 điểm.  
49 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Điểm trung bình 5 học kỳ của 3 năm học tối thiểu đạt 6,5 và có xem xét kết quả học tập của các môn Toán, Lý, Hóa, Anh và kết quả học tập HK2 năm học lớp 12.  
50 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Xét học bạ THPT và phỏng vấn; xét kết quả học tập và thành tích bậc THPT.  
51 Trường Đại học Nông lâm TPHCM Điểm trung bhinhf môn của 5 học kỳ THPT, Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên.  
52 Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGTPHCM Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế.  
53 Trường Đại học Tài nguyên và môn trường TPHCM Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kỳ gồm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).  
54 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Điểm trung bình 3 HK: 1 HK lớp 10 + 1 HK lớp 11 + 1 HK lớp 12 hoặc điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên.  
55 Trường Đại học Đà Lạt Xét kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Từ 1.6.2023
56 Trường Đại học Gia Định Xét học bạ THPT (Điểm TB học kỳ 1 + điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + điểm TB học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 16,5 điểm trở lên.  
57 Trường Đại học Dược Hà Nội Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của tường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương haowcj xét tuyển kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT.  
58 Trường Đại học Lâm nghiệp Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.  
59 Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT đạt từ 6 điểm hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23 điểm (1 môn chính nhân hẹ số 2).  
60 Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Tổng điểm trung bình cộng các học ky của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.  
61 Trường Đại học Xây dựng miền Trung Xét tuyển kết quả học tập THPT.  
62 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Xét học bạ theo 5 phương án. 6 đợt, đợt 1 từ 1.2.2023
63 Học viên Hàng không Việt Nam Xét học bạ THPT  
64 Trường Đại học Mở TPHCM Tổng điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm với các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học, Các ngành còn lại từ 20 điểm.  
65 Trường Đại học Kiến trúc TPHCM Xét tuyển học bạ đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường trung học phổ thông chuyên. Từ ngày 1.3 đến 28.4
66 Trường Đại học Kinh Bắc Xét điểm trung bình cộng của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; hoặc xét điểm trung bình cộng năm lớp 12.  
67 Trường Đại học Quảng Bình Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.  
68 Trường Đại học Phan Châu Trinh Điểm tổng kết cuối năm lớp 12 của 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.  
69 Trường Đại học Bạc Liêu Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên (lấy trung bình 03 học kỳ: học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc trung bình 02 học kỳ lớp 12). Từ 01.5 đến 14.7.2023
70 Trường Đại học Tài chính – Marketing Xét tuyển kết quả học bạ.  
71 Trường Đại học Tiền Giang Xét kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12). Đợt 1 từ ngày 03.4.2023 đến ngày 15.7.2023
72 Trường Đại học Duy Tân Dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.  
73 Trường Đại học Luật – Đại học Huế Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ: Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm.  
74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xét tuyển dựa trên kết quả học taaoj bậc THPT (Xét học bạ).  
75 Trường Đại học Mở Hà Nội Xét học bạ.  
76 Trường Đại học CMC Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển.  
77 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thí sinh có điểm học tập cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 hoặc kỳ 2 của lớp 12 đạt từ 8,0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ trở lên học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 của năm lớp 12 và có chuwgns chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N3 trở lên. 14 đơt, Đợt 1: Từ 01.01 – 12.03.2023
78 Trường Đại học Hoa Lư Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).  
79 Học viện Phụ nữ Việt Nam - Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ);
- Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả học tập THPT.
 
80 Trường Đại học An Giang Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (có kết hợp với bài luận).  
81 Trường Đại học Văn Lang Xét học bạ THPT.  
82 Trường Đại học Lạc Hồng Xét kế quả học bạ THPT.  
83 Trường Đại Công nghiệp dệt may Việt Nam Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.  
84 Trường Đại học Nguyễn Trãi Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét hoặc điểm trung bình 3 HK gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm.  
85 Trường Đại học Cửu Long Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 của tất cả các môn hoặc xét điểm trung bình 2 HK của tổ hợp 3 môn xét tuyển; HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12. Từ 01.3.2023 đến 30.6.2023
86 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12). Đợt 1 từ 15.02.2023
87 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Xét tuyển căn cứ vào điểm học bạ THPT cho 2 ngành: Ngành Điều dưỡng, Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.  
88 Trường Đại học Quy Nhơn Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).  
89 Trường Đại học Hồng Đức Sử kế quả học tập ở THPT.  
90 Trường Đại học Nam Cần Thơ Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT).  
91 Trường Đại học Chu Văn An Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 HK lớp 12 của các môn học đó; hoặc điểm trung bình chung của cả năm lớp 12.  
92 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Xét tuyển kết quả học bạ THPT.  
93 Trường Đại học Điện lực Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm. Đợt 1: từ 01.03.2023 đến 20.06.2023
94 Trường Đại học Công nghệ Đông Á Xét tuyển dựa trên học bạ THPT.  
95 Trường Đại học Trưng Vương 3 hình thức:
- Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12;
- Tổng điểm của 3 môn trong THXT 5 học kỳ;
- Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển 3 học kỳ.
 
96 Học viện chính sách và phát triển Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ hợp môn.  
97 Trường Đại học Bình Dương Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 hoặc năm lớp 12 hoặc 5 học kỳ.  
98 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên Tổng điểm trung bình cộng học kỳ 1 + điểm trung bình cộng học kỳ 2 (lớp 11) + điểm trung bình học kỳ 1 (lớp 12) hoặc trung bình cộng học kỳ 1 + điểm trung bình học kỳ 2*2 (lớp 11) hoặc điểm trung bình cộng học kỳ 1 (lớp 12) + điểm trung bình cộng học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến từ 15.4.2023 đến trước lọc ảo
99 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Xét học bạ kết hợp Từ tháng 6.2023
100 Trường Đại học Hòa Bình Tổng điểm trung bình cộng 2 HK lớp 11 và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15,0 điểm; tổng điểm lớp 12 của 3 môn tổ hợp xét tuyển đạt từ 15,0 điểm; Điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 5,0 điểm. 4 đợt, đợt 1 từ 01.3 – 30.6.2023
101 Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 5 cách: tổng điểm trung chung học tập lớp 10 + lớp 11+ kỳ 1 lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc điểm trung bình học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ 1 lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (lớp 12) từ 15 điểm…  
102 Trường Đại học Giao thông vận tải Xét tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển (Điểm trung bình lớp 10 + lớp 11 + lớp 12).  
103 Trường Đại học Đông Đô Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyểnđạt từ 16,5 điểm trở lên; ngành Dược từ 24, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm.  
104 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.  
105 Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Xét kết quả học bạ THPT.  
106 Trường Đại học Vinh Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành.  
107 Trường Đại học Khoa học _ Đại học Huế Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm (Điểm trung bình chung của HK1 lớp 11; HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 của mỗi môn).  
108 Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng Xét kết quả điểm học tập THPT.  
109 Trường Đại học Đồng Nai Xét học bạ THPT cả năm lớp 12.  
110 Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học bạ (8-15% chỉ tiêu chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến).  
111 Trường Đại học Thương Mại Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển.  


Tuyển sinh đại học 2023: Vẫn áp dụng quy chế, quy trình như năm 2022

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin: Năm 2023, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh mới.
Theo đó, công tác tuyển sinh vẫn áp dụng quy chế, quy trình như năm 2022, nhằm tạo ổn định về tâm lý cho thí sinh, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất trong học tập.
Nhấn mạnh, công tác tuyển sinh năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ giữ ổn định như năm 2022; PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết, Bộ sẽ tăng cường một số giải pháp về mặt kỹ thuật, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo và hỗ trợ tốt hơn cho các thí sinh trong quá trình xét tuyển.
Theo đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nâng cấp và bổ sung thêm chức năng cần thiết khác của phần mềm, nâng cấp đường truyền Hệ thống, tăng cường các giải pháp để kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên hệ thống nhằm giảm thiểu sai sót, nhầm lẫn.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát các phương thức xét tuyển hiệu quả, loại bỏ (không sử dụng) các phương thức không phù hợp, không hiệu quả, không đủ cơ sở khoa học, có thể gây nhiễu Hệ thống cũng như khó khăn, vướng mắc cho thí sinh.
 

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giữa trang 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây